Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-281

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk werd niet gedateerd.

Type: Juridische stap in het proces tussen de abdij van Zonnebeke (eiser) en heer Ghelein vanden Broucke (verweerder)

Beschrijving: In het proces tussen de abdij van Zonnebeke (eiser bij panding) en heer Ghelein vanden Broucke (verweerder) wordt ingegaan tegen het verzoek tot 'afwijzing' door de verweerder, aangezien die afwijzing reeds eerder had moeten gebeurd zijn.

Opmerking: BRU-AGSBf-Z-281 is vermoedelijk het origineel van BRU-AGSB-Z-280.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[...?] heere van Sonn[...?] [...?] ghelein vanden brou[...?] [...?] prochie ende heerliche[...?] [...?] Is in syne afwysynghe die hij by t'selue ghe[...?] te doene vuyt reden dat de selue afwysynghe hadde [...?]dien sijn gheproponeert voor litiscontestatie[?] ende voor alle andere exceptien soo notoir Is want den verweerere de saecke hem hebbende angetrocken tot de conclusie in t'aduys incluijs verobligiert Js de saecke te furnieren omme daer naer recht ghedaen te worden toucherende daerop d'heeschere[?] de saecke in t'aduys met heesch van costen

M. vander stechelen