Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-398

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-07-1644

Type: Kwitantie voor de verkoop van de Klerkstiende te Oostnieuwkerke door Jan Steinaert aan Victoor de Vorstere

Beschrijving: Jan Steinaert verklaart dat hij 500 gulden en een dubbele dukaat ontvangen heeft van heer Victoor de Vorstere, voor de verkoop van de Klerkstiende te Oostnieuwkerke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfaen bij mij onderschreuen vut der handt van Heer Victoor de vorstere de somme van vijf hondert gulden ende eenen dobbelen ducten voor myn Huusvrauwe ende dat ouer den Coop van zeeker thiendeken Ligghen[de] Jnde Proochie van Oostnieukercke ghenaemt het Clercx thiendeken hem ghevende volle macht ende authoriteyt omme het zelue thiendeken te ghebrucken als zyn eyghen ende proper goet [...?] dat hij handt mach slaen met desen Ougst als wanneer dat de huere loopt tot zijnen proffijtte wesende het marctghelt ende alle ander coosten tot laeste vande Coopere Mij Torconden desen 30.en Julij 1644

Jan steinaert[?]