Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-393

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-04-1643

Opmerkingen analytische datum: Het document is niet gedateerd; het document bestaat uit een 'hoofdtekst' - in één handschrift en mooi gespreid over de pagina - en verschillende bijkomende notities - in verschillende handschriften, veelal in de marge of tussen stukken tekst door; de meest recente datum in de hoofdtekst is "den 12en April 1643"; deze datum wordt als datering gebruikt. // Bijkomende dateringen: "den 12en April 1643" (12/04/1643); "Bamisse 1642" (01/10/1642); "den 29en aprel 1644" (29/04/1644); "den 12 april 1643?" (12/04/1643); "den 9en? Decembre 1643" (09/12/1643); "kesmesse auont 1644" (24/12/1644); "1641 te Bamisse" (01/10/1641); "den 21en Janvier 1645" (21/01/1645); "1641"; "den 21en Janvier 1643" (21/01/1643).

Type: Notities in verband met pachten door Mahieu del Heye en Jan Cnockaert

Beschrijving: Notities in verband met pachten door Mahieu del Heye en Jan Cnockaert.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[berekeningen in de rechterbovenhoek niet overgenomen]

Mahieu del heye gelt Jaerlicx vande Landen die hy is gebruickende in Geltvelt ende zonneb[eke] nonneb[ossche] etcetera die moeder Alsnu Compteren By Coope ende decrete Van maill[aer]t Houck - £ 7.18.4 grooten

Ontfan den 12en April 1643 van mahieu del heye op Reg[...?] vanden Bamisse 1642 de somme van vier pont grooten dice[?] - xlviij £ parisis

Ontfaen den 29.en aprel 1644 van mahieu del heije de somme van drie pont groete vlaems yn mijnderijnghen

Jan Cnockaert ghelt Jaerlix vande Landen die hy is gebruickende ghelegen by de gonne die Mahieu del heye hierbouen ghenomt gebruict Competerende myn moeder by Tytle alsbouen vervolghende synne pachte die hij niet getocht en heft xj £ grooten dies moet hy affstaen xvj £ parisis tsjaers by accort by hem gemact Jegens maill[aer]t houck ende carle blieck mits sy in faulte syn gebleuen van topmaeken vande scheure dus hier Jaerlix - £ 9:13[...?]: 8

ontfanghen den 12 april 1643[?] van Jan cnockaert op Reg[...?]r van tgonne beuonden sal wesen sy schuldich is twee pont grooten dico. xxiiij £ parisis ontfaen den 9.en[?] decembre 1643 de somme van xxxvi lb parisis ontfaen kesmesse auont 1644 de somme van xlij lb parisis [...?] £ 3: 0?]: 0

[in de linkermarge:]

Dit part met het ouerstaen gelt ouer syn aduenant van vj £ parisis tsJaers ande kercke van beselaer [...?]belet mahieu del haye Jaerlick afslaet xxxiij stuuers

Syn pacht [...?] is gheexpirert 1641 te Bamisse ende secht tot daertoe betaelt thebben

ontfaen den 21.en Janvier 1645 de somme van xlix [...?] iiij [...?]

secht schuldich te synne vande Jaerschaere 1641 de somme van zeuen pont grooten

Ontfaen van Jan cnockaert den 21.en Janvier 1643 de somme van xviij lb parisis [...?]

test

Notitie van Mahieu del haye ende Jan cnockart