Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-336

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-10-1623

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den 19en van oust 1623" (19/08/1623); "den 22en als voorren" (22/08/1623); "den 28en als voorren" (28/08/1623).

Type: Verklaring door de apparitor betreffende stappen in een tiendengeschil tussen de abdij van Zonnebeke en de heer De Vocht

Beschrijving: Jan Desborut, apparitor, verklaart wat hij gedaan heeft in het proces tussen de heer De Vocht en de abdij van Zonnebeke (betreffende een tiende), en wordt betaald voor zijn diensten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jck onderschreuen Apparitur hebbe ghew[...?] elsches bij laste van hier Carle Weins superyor[?] van het Conuent van zuennebeke tot zuennebeke ende gheinsenuwert myn heere de vocht hiere in zuennebeke den 19.en van oust 1623[?] om zeker thiende toebehoorende mijn eerwerde[?] prelaet van zuennebeke ende hiervan[?] papeiren copie

Jtem den 22.en als voorren hem gheinsenuwert in persone van zijnen zoone schepen vande casselrij van yper die de insinuwatije heeft ve[...?]p eijt over zynen vader ende papeiren copie

Jtem den 28.en als voorren hebbe gheinsenuwert den vornomden de vocht ten zynen huuse ende hem ghegheuen copie

Ontfaen van mijn heere den despensier van het Cloester ende conuent van zuennebeke van mijn vacatijen ende dienst de somme van 5 lb parisise torconde desen 27.en van october 1623

[...?] Jan desbrut Apparitur

Jtem noch ontfaen om[?] twee insenuwatijen voor date dese v[...?] mijn den despenser 4 lb parsise L. Jan des[...?]nt Apparitur