Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-305**

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-09-1606

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "tot ende metten Jaere 1606"; "1606".

Type: Uittreksel uit het renteboek van het leen Te Scherpere betreffende de verplichtingen van de abt van Zonnebeke

Beschrijving: Uittreksel uit het renteboek van het leen Te Scherpere, dat door Jan van Nieuwkercke de Oude gehouden wordt van de Zaal van Ieper, betreffende de verplichten van de abt van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Extreet vut den Rente bouck van Tleen te scherperen ghehouden vander Zaele typer nu Competerende Jan van nieuwkercke doude wylent toebehoorende mr Cornelis vanden broucke

Myn heere den prelaet ende abt van Zunnebeke ghelt Jaerlycks jn rudderghelde twee mijten ende jn Euen Rente drie vierspint eeuene

Streckende vp een sticxkin lants ligghende jnden distelaere Oost ten vutcante van mynen leene jeghens tselue stick west jeghen W[ille]m harincks landt noort ende oost Jeghen Adaem Vermanders landt groot Zeuenentsestich Roen staende verachtert van alle desen quaeden tyt

Ten xx s parisis wat zoude bedraghen deen Jaere min dander meer ghenomen vp acht jaere dat verpacht es gheweest ende ghebruuckt compt Jaerlicks xv s j d parisis ende dit tot ende metten Jaere 1606

Somme ouer de acht Jaere bedracht vj £ viij d parisis

Toorconden myns desen ix septembre 1606

[in de marge:] Ende dit al ten aduenante van drie vaten ende een vierspint vat den ghemete[?]

J. Nieukercke 1606