Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-305

Algemene gegevens

Type: Uittreksel uit een renteboek door de griffier van de heerlijkheid van Rode te Oost-Ieper-Ambacht

Beschrijving: Uittreksel uit een renteboek door Jan van Nieukercke, griffier van de heerlijkheid van Rode te Oost-Ieper-Ambacht.

Opmerking: Uittreksel uit een renteboek.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Extraict vut zeker Rente bouck competerende Jan van Nieukercke alwaer onder ander staet f[oli]o 14.e zoo hier naeruolcht

Myn heere den prelaet van Zunnebeque Dit hooft es schuldich van Jaerlicxsch rudderghelde twee myten Ende van euenrente een half vat twee stoopen ende half ende een halfue pinte

Streckende vp een sticxkin lants liggende jnden Distelare oost ten vutcante van mynen Leene jeghen tselue stick west jeghen W[ille]m Haryncx lant noort ende oost Jeghens Adaem vermanders lant groot - Zeuenentsestich Roen

aldus gheextraheert ghecollationeet [sic] Jeghens den Originelen Rentebouck ende daermede van woirde te woirde beuonden accorderende my Torconden als Greffier der heerlichede van Roode jn Oostyperambacht

J. Van Nieukercke

1616