Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-433

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-10-1651

Opmerkingen analytische datum: Het stuk bevat ook twee zeer korte notities, telkens met een datum erin; deze worden niet in een aparte record opgenomen. // Bijkomende dateringen: "Actum den xxvij 9ber 1651" (27/11/1651); "den xiiij xbre 1651" (14/12/1651).

Type: Juridische stap in het proces tussen de abt van Zonnebeke en Jan de Coster van Beselare

Beschrijving: De abt van Zonnebeke, verweerder in een proces tegen Jan de Coster (koster?) van Beselare, eiser, wordt gemaand om te antwoorden op een rekwest van de eiser.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

zij andemael ghetuught partye om tantwoorden binnen xiiij daghen naer duust[?] op peyne van verstekijnghe actum den xxvij [novem]ber 1651 onderteeckent[?] masseau

[...?] by my [...?] onderschreuen den xiiij [decem]bre 1651 Toorconden

J. De Middeleere[...?]

Jnde saeke van Jan de coster de prochie van becelaer heesscher supplicant[?] in xiij de voorleden[?] maent [octo]bre 1651 Jegens den eerweerden heer prelaet van sonnebeke verweerder

Onder[...?] vande heer alsoo den heer verweerder niet en dient van antwoord opde voorseyde sheesschers requeste Belieue den se[...?]e te verleen ordoneren[?] pe[...?] twelck doen [...?] onde[...?]

G. hubrechts [...?]

test

Eerweerde heere prelaet van Sonnebeke