Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-579

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-10-1678

Type: Betaling aan de vrouwe van Beselare van intresten

Beschrijving: Betaling aan de vrouwe van Beselare van de som van 50 pond, als gedeeltelijke betaling van intresten voor een periode van 3 jaren, 5 maanden en 5 dagen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Opden 8.en [octo]bre 1678 ghetelt aen mevrouwe van beselare op rekenijnghe van drije Jaren vijf maenden ende vijf daeghen crois bedraeghende 106: 17: 6 de some van 50: 0: 0

test

Mevrauwe van beselare raeckende de 3 Jaren 5 maenden crois