Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-577

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-08-1678

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; als datering gebruiken we de enige voorkomende datum.

Type: Verwijzing naar de twee gecasseerde rentebrieven BRU-AGSB-Z-575 en BRU-AGSB-Z-576

Beschrijving: Verwijzing naar BRU-AGSB-Z-575 en BRU-AGSB-Z-576 (wellicht begeleidend briefje in het archief van de abdij van Zonnebeke).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Rentebriefuen vande weduwe Jo[ncke]r Thijbout van twee ponden grooten vlamsch by Jare ende de weduwe van Jan de Laet van een pont thien schellijnghen by Jare beede den penninck xvj.e beset op een huus neffens ons refugie tot Jpre ghecasseert beede den 30.en Oust 1678

Zoneb[eke] - Q