Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-576**

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-08-1678

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1678".

Type: Cassatie door de klerk van de 'halm' van Ieper van de rentebrief BRU-AGSB-Z-576

Beschrijving: Philips vanden Abeele, klerk van de 'halm' van Ieper, casseert de rentebrief BRU-AGSB-Z-576.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-576** staat op de rugzijde van BRU-AGSB-Z-576, onder BRU-AGSB-Z-576*.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Vut machte van dit acquijt ende consent hebbe Jck onderschreuen als Clerck vande halm der Stede van Jpre dese Letteren van constitutie ende toriginel van diere ten registre ghecasseert ende gheroijeert desen xxx.en Augusti 1678 mij Toorconden

Philips vanden Abeele 1678

[heel slecht leesbaar:] Rente brief ten Laste van Jehenne de hoplynes weduwe van Joos Seijs van ij lb grooten tsiaers vp een[?] hus ende erue Jn de bollynck straete [...?] den lasten meije 1617 [...?] van [...?]

M[eeste]r Jan [...?]