Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-575*

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-08-1678

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1678".

Type: Cassatie door de klerk van de 'halm' van Ieper van de rentebrief BRU-AGSB-Z-575

Beschrijving: Philips vanden Abeele, klerk van de 'halm' van Ieper, casseert de rentebrief BRU-AGSB-Z-575.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-575* staat op de rugzijde van BRU-AGSB-Z-575.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Vut crachte van het acquyt staende op de letteren van transpoorte hier annex hebbe Jck onderschreuen als Clerck vande halm der Stede van Jpre dese Letteren van constitutie ende toriginel by dieren ten registre ghecasseert ende gheroyeert neffens doriginele letteren van transpoorte desen xxx.en Augusti 1678 mij Toorconden Philips vanden Abeele 1678

Rentebrief van xviij lb parisis tsiaers [...?] van [...?] van houpleijne vallende telken xxv Desemb[er]