Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-576*

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-08-1678

Type: Kwitantie door Palette de Wulf aan de ontvanger van de abdij van Zonnebeke voor de aflossing van de rente in BRU-AGSB-Z-576

Beschrijving: Palette de Wulf, weduwe van heer Heindrick Thijbault, verklaart dat zij van de heer Juo Bulteel, ontvanger en religieus van de abdij van Zonnebeke, de som van 38 pond groten Vlaams ontvangen heeft, als aflossing van de rente vermeld in BRU-AGSB-Z-576.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-576* werd geschreven op de rugzijde van BRU-AGSB-Z-576.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfaen bij de onderschreuen Jonckvrauwe de wedewe van dheer heindrick Thijbault dactie hebbende bij successie van Jonckvrauwe Anna Thijbault die daer Jnne dactie hadde bij bedeelijnghe ten sterfhuijse van dheer heindrick Thijbault filius Jans ende Jonckvrauwe Barbara de Reuel filia Joncker Jan de Reuel sijne huijs[...?], vande eerweerde heere heer Juo Bulteel als ontfangher ende Religieus van het Closter van Sonnebeke de somme van acht en dertich ponden grooten vlamsch Jn volle betaelijnghe ende aflossijnghe van tcapitael ende alle verloopen deser rente van twee ponden grooten vlamsch op dander zijde vermelt consenterende Jn de cassatie ten registre daer[?] ende soo tbehoirt Actum desen xxx.e Auguste 1678 Toirconden

Palette de Wulf wedew van henderick Thibaut

[heel slecht leesbaar:] Rente brief ten Laste van Jehenne de hoplynes weduwe van Joos Seijs van ij lb grooten tsiaers vp een[?] hus ende erue Jn de bollynck straete [...?] den lasten meije 1617 [...?] van [...?]

M[eeste]r Jan [...?]