Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-574*

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-08-1678

Type: Kwitantie door de weduwe van Jan Delaet aan de ontvanger van de abdij van Zonnebeke, voor de lossing van de rente in BRU-AGSB-Z-574

Beschrijving: De weduwe van Jan Delaet geeft de heer Bulteel, ontvanger van de abdij van Zonnebeke, een kwitantie voor de som van 24 pond groten Vlaamse munt, voor de aflossing van de rente in BRU-AGSB-Z-574.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-574* werd geschreven onder BRU-AGSB-Z-574. // Alle documenten met inventarisnummer 574 werden met een touwtje aan elkaar bevestigd.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Ontfaen Door De onderschreven De wedewe Jan Delaet van Mijn heer bulteel als ontfanger van de abdie van sonnebeke De somme vierentwintigh pondt groten vlams in voldoeninghe over het Capitael van Dese hacterscreve Rente mitgaders u[...?] ontfaen de somme van viere ponden twee schellingen en ses groote vlams in volle betaelinghe van de Resterende Croeisen tot date deser Lossinghe Actum tijper Desen 19 Augus[tus] 1678 Dit is het Marck van de wedewe Jan Delaet