Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-560

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-10-1673

Opmerkingen analytische datum: Het document (vermoedelijk een kladversie) werd niet gedateerd; vermoedelijk werd het opgesteld in 1673, het jaar van de meest recente inkomsten; voor de datering gebruiken we de meest recente datum in het document. // Bijkomende dateringen: "le 18e dauril 1673" (18/04/1693); "18e dauril 1673" (18/04/1673); "de lan 1666"; "xe de lan 1673" (10/01/1673); "1671"; "1672"; "van tJaer 1666"; "Le 3e de Juliet 1673" (03/07/1673); "Le 3e de Julet" (03/07/1673); "la xe de Januier 1673" (10/01/1673); "le 3e de Julyet 1673" (03/07/1673); "au 8e Jan? 1673" (08/01/1673); "le xe de lan 1673" (10/01/1673); "Le 3e de Julet 1673" (03/07/1673); "1668"; "1669"; "1670"; "le 3e de Julet 1669" (03/07/1669); "le 31e de xbre 1669" (31/12/1669); "Le 2e de Julet 1670" (02/07/1670); "le 4e de Julet 1670" (04/07/1670); "le 30e de xbre 1670" (30/12/1670); "le 26 de feb 1671" (26/02/1671); "de 2e de Julet 1671" (02/07/1671); "le 2e de Juilet 1671" (02/07/1671); "le 30e de xbre 1671" (30/12/1671); "le 19e dauril 1672" (19/04/1672); "le 5e de Julet 1672" (05/07/1672); "le 3e de Julet 1669" (03/07/1669); "le xe de 7bre 1669" (10/09/1669); "le premier de lan 1670" (01/01/1670); "le 2 de Julet 1670" (02/07/1670); "le 3e de xbre 1670" (03/12/1670); "le 26 de feb 1671" (26/02/1671); "le 2e de Julet 1671" (02/07/1671);" le 30e de xbre 1671" (30/12/1671); "le 19e dauril 1672" (19/04/1672); "le 5e de Julet 1672" (05/07/1672); "le 16e daust 1669" (16/08/1669; "le 31e de xbre 1669" (31/12/1669); "le 4e de Julet 1670"; (04/07/1670); "le 3e de xbre 1670" (03/12/1670); "le 26e de feb 1671" (26/02/1671); "le 2e de Julet 1671" (02/07/1671); "le 30e de xbre 1670" (30/12/1670); "le 26e de feb. 1671" (26/02/1671); "le 2e de Julet 1671" (02/07/1671); "le 30e de xbre 1671" (30/12/1671); "le 19e dauril 1672" (19/04/1672); "le 5e de Julet 1672" (05/07/1672); "le 3e de Julyet 1673" (03/07/1673); "le 8e Jan 1673" (08/01/1673); "le 20e d8bre 1673" (20/10/1673).

Type: Rekening (van de abdij van Zonnebeke) van het jaar 1673 (?)

Beschrijving: Rekening van de inkomsten en de bedragen die nog verschuldigd zijn [aan de abdij van Zonnebeke].

Opmerking: Vermoedelijk gaat het hier om een kladversie ter voorbereiding van de definitieve rekening; er wordt niet vermeld door wie de rekening werd opgesteld, of wanneer.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Mahu brabant est redeuable receu de Robay le 18.e dauril 1673 - 33: 6: 8 50 florins de mon[?] ration[?] - 8: 6: 8 reste a peijer - 6: 12: 7

Jan Gillebert est redeuable - 26: 17: 1 Jtem de mahu brabant - 2: 13: 0 deduict 100 florins de moderation reste -12: 16: 3

test

Jan Robay est redeuable Jtem[?] de brabant - 2: 13: 0 deduct 100 florins de moderation reste - 15: 15: 4

Jaecques Calbai est redeuable de brabant - 14: 3: 3 - 1: 6: 3 dedui[?]t 50 florins reste - 7: 2: 10

test

mahiu brabant ne doit - 48: 5: 11 receu 18.e dauril 1673 de Jan Robay - 33: 6: 8 doit reste - 14: 19: 3

dont partag├ę en trois poort[...?] chacun - 5: 0: 0

Jan Gillebert reste - 26: 17: 1 Jtem de mahu brabant - 5: 0: 0 deduct cent flor[in]s de[?] moderation reste a paijer - 15: 3: 9

Jan Robay est redeuable - 29: 16: 0 Jtem de brabant 5: 0: 0 deduct les 100 florins reste - 18: 2: 8

test

il [rest onleesbaar]

Jaecques stoffelgat[?] est redeuable - 14: 3: 3 Jtem de brabant - 5: 0: 0 deduct les 100 florins de moderation reste - 2: 9: 11

les 50 florins de lan 1666 2 [...?] coquille

test

x.e de lan 1673

Receu de Jan Gillebert y compris 4: 0: 0 peije au pasteur a bon conte de la nouuelle portion canonicke - 18: 0: 7 de Alexandre Cateau en son nom - 20: 0: 0 il restoit des qattres annes precedentes el[...?] a la despoille 1671 - 29: 13: 4 doit sur la despoilie 1672 rete et receu a bon conpte - 8: 7: 3 nota datse schuldich sijn de 5 patars ende 2 recreatien[?] om 50 guldens van tJaer 1666 Receu de Alexandre Cateau le 3.e de Juliet 1673 18: 0: 0 Receu de Jan Gillebert le 3.e de Julet la some de 19: 0: 0

test

[in de marge: y compris 23 lbs au pasteur]

Receu de Jan Robay la x.e de Januier 1673 la somme de - 48: 0: 0 il debuoit des annes precedentes - 47: 13: 4 doit reste et receu sur la despole[?] 1672 - 0: 6: 8

Receu de Jan Robaij a bon conte le 3.e de Julyet 1673 Jtem a peje au pasteur - 24: 0: 0 pour portion canonique e[...?]er[?] au 8.e Jan[vier] 1673 - 9: 15: 0

[in de marge: y compris 23 lbs au pasteur]

Receu de Jaecques stoffelgat[?] le x.e de lan 1673 - 21: 0: 0

[in de marge: y compris 23 lbs au pasteur]

de fransois van damme - 18: 0: 0

il debuoit des annes precedentes - 15: 18: 15

doit at paije sur la despoille 1672

receu de fransois van damme le 3.e de Juliet 1673 la somme de - 18: 0: 0 receu de Jaecques stoffelgat le 3.e de Julet 1673 la some de - 17: 0: 0