Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-597*

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-10-1681

Type: Kwitantie door de ontvanger van het geld voor de amortisatie van de nieuwe aanwinsten aan de abt van Zonnebeke

Beschrijving: Du Puy, aangesteld om het geld voor de amortisatie van nieuwe aanwinsten in Vlaanderen te innen, verklaart dat hij van de abt van Zonnebeke 45 gulden ontvangen heeft.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-597* staat op de achterzijde van BRU-AGSB-Z-597; de tekst werd doorstreept.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Jay soubsigne Commis au Recouurir des Droits de Nouua[...?] Acquists en flandr[es] Confesse dauoir Recue de Monsieur Labbe de Zonebecq la somme de quarante Cinq florins a bon C[...?] dila[...?]reste au Curé[?] fait a Jpre le 15 [octo]bre 1681

Du Puy

BRU-AGSB-Z-597

[...?] 45 fl

Brieuen van Amorisatie anno 1681 van Coninck van vrankerick