Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-604

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-12-1682

Type: Verzoek vanwege de abt van Zonnebeke om de pastoor van Oostnieuwkerke te mogen vervangen, opdat deze de functie van lector in de theologie zou kunnen opnemen

Beschrijving: Jacobus Piers, abt van Zonnebeke, schrijft aan de zeer eerwaarde heren [vicarissen-generaal?] dat de abdij reeds geruime tijd op zoek was naar een lector in de theologie voor de jongeren. Men besliste dat heer Ambrosius vander Weerde, pastoor van Nieuwkerke, deze functie zou vervullen. De abt vraagt nu dat de genoemde pastoor voor de duur van deze opdracht ontslagen zou worden van de verplichtingen van het pastoraat. Ter vervanging stelt hij Franciscus Janssone of Guillielmus Piers, de onderpastoor, voor; beiden zijn geschikt tot het vervullen van deze taak. Mogelijk zal Vander Weerde wel, wegens zijn liefde voor zijn 'kudde', op zondagen en sommige feestdagen zijn functie van pastoor blijven vervullen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Reuerendi Admodum ac Amplissimi domini

Cum iam dudum dederimus operam vt ad instructionem iuniorum nostrorum alicubi Theologie lectorem nobis compara[...?] ab re nullatenus successa ac maturius considerata in monasterij honorem nostrumque solatium tandem resoluerimus Domino Ambrosio vander weerde pastori in nieukercke vestri diecesis religioso nostro functionem illam honorificam Ipso[?] annuente imponere vt igitur pro requisito temporis spatio Quorum vt puto annorum a pastoratu dimoueatis[?] authoritatem R[everendorum] Amplissimi hominorum enixe imploramus hunc sperantes fauorem d franciscum Janssone vel d[ominum] Guilli[elmum] piers vicepastorem nostrum moribus et doctrina capaces ac per diocesum[?] approbatos qui loco ipsius tantisper deseruiant presentandas ducimus[?] poterit tamen d pastor vander weerde ouium suarum curam continuam amorem in corde reseruaturus ad pastoratum suum excurrere singulis dominicis et interdum festis diebus haec gratiam et fauorem exoptans ex corde subscribo[...?]

R[everendi] Admodum ac Amplissimi domini Amplitorum vestrorum Humillimus seruus Jacobus Piers Abbas beate marie de Zonnebeke

ex edibus vestris 22.a [decem]bris 1682