Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-603*******

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-10-1682

Type: Kwitantie door een dismeester aan de pastoor van Zonnebeke voor de nalatenschap van Matheeus Couureur aan de dis van Zonnebeke

Beschrijving: Jan Saelen, dismeester, berekent hoeveel de nalatenschap van Matheeus Couureur aan de dis van Zonnebeke bedraagt, nl. 13 pond 6 schellingen. Hij ontving deze som van Alipius Verhaeghe, pastoor van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Sij ghenoteert dat alle de middelen van matheeus couureur besloeden in twaelf ponden groote vlaems die hij ghoet hadde op Corneelis van eecke lantsman woonende inde parochie van Sonnebeke volghens het vutwijsen vande een seeckere rente brief ghedateert

BRU-AGSB-Z-603

soo dat hij bij testamente bo[...?]ende alle de betaelijnghen in sijn testament ghespecifeert ende de kerckelicke rechten heeft ghemaeckt den disch van Sonnebeke hoir ende Erfghenam van sijne ghoederen soo dat de betaelijnghe bedraecht volghens de quitantien hier annex j.C xxx lb xiiij s parisis soo blijfter In profijte vande aermen van Sonnebeke de somme van xiij lb vj s welcke somme kent de onderschreuen Jan Saelen als dischmeester van Sonnebeke ontfaen te hebben vutter hant van heere alipius verhaeghe Pastor van Sonnebeke den 3 october 1682

Toorconde Jan saelen als dischmeester van Sonnebeke

testament van matheeus couureur 1682 voldaen