Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-603******

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-09-1682

Type: Verklaring dat de pastoor van Zonnebeke betaalde voor een houten kruis voor het graf van Matheeus Couureur

Beschrijving: Verklaring dat Alipius Verhaeghe, pastoor van Zonnebeke, acht pond parisis betaalde voor het maken van een houten kruis voor het graf van Matheeus Couureur.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den onderschreuen kent ontfaen te hebben van heere Alipius verhaeghe Pastor van Sonnebeke den 27 [septem]ber 1682 de somme van acht ponden parisis ende dat in volle betaelynghe oouer ghemaeckt ende ghelee- uert te hebben een houten cruis neffens het graf van matheeus couureur S.M.[?]

Toorconde