Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-603*****

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-09-1682

Type: Betaling door de pastoor van Zonnebeke aan de kapelaan van Rozebeke voor de zielmis voor Matheeus Couureur

Beschrijving: Alipius Verhaeghe, pastoor van Zonnebeke, verklaart dat hij de kapelaan van Rozebeke 16 schellingen parisis betaalde voor een zielmis voor Matheeus Couureur.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den onderschreuen kent betaelt te hebben den 21 [septem]ber 1682 aen den heere Capelaen[?] van Roosebeke xvi s parisis ouer ghecelebreert te hebben een messe tot laeuenesse van Siele van matheeus couureur

Alipius verhaeghe Pastor van sonnebeke