Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-603****

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-09-1682

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "vanden 21 iuly tot den 8 7ber 1682" (21/07/1682 - 08/09/1682).

Type: Kwitantie door Gillis Saelen aan de pastoor van Zonnebeke, voor de vergoeding voor de zorgen voor Matheeus Couureur tijdens diens laatste maanden

Beschrijving: Kwitantie van Gillis Saelen aan Alipius Verhaeghe, pastoor van Zonnebeke, voor de som van 32 pond parisis, als betaling voor de verzorging van Matheeus Couureur op diens doodsbed.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den onderschreuen kent ontfaen te hebben den 27 [septem]ber 1682 van heere Alipius verhaeghe Pastor van sonnebeke de somme van tweeendertich ponden parisis ende dat in volle betaelynghe ouer onderhouden ende byghestaen te hebben matheeus couureur in syne dootsieckte vanden 21 iuly tot den 8 [septem]ber 1682 inbegreepen alle portien[?] die ick op den voorseiden ghoet hadde

Toorconde Gillis Saelen