Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-603***

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-09-1682

Type: Kwitantie door Jaecques van Elslande aan de pastoor van Zonnebeke voor het graven van de put voor de begrafenis van Matheeus Couureur

Beschrijving: Jaecques van Elslande verklaart dat hij door Alipius Verhaeghe, pastoor van Zonnebeke, betaald werd voor het maken van de put voor de teraardebestelling van Matheeus Couureur.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den onderschreuen kent ontfaen te hebben den 27 [septem]ber 1682 van heere Alipius verhaeghe Pastor van sonnebeke de somme van tweeendertich ponden parisis ende dat in volle betaelynghe ouer onderhouden ende byghestaen te hebben matheeus couureur in syne dootsieckte vanden 21 iuly tot den 8 [septem]ber 1682 inbegreepen alle portien[?] die ick op den voorseiden ghoet hadde

Toorconde Gillis Saelen