Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-603**

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-09-1682

Type: Instemming van Joos Couureur met het testament van Matheeus Couureur [= BRU-AGSB-Z-603]

Beschrijving: Instemming door Joos Couureur, als broer en voogd van Matheeus Couureur, met het testament van zijn broer [= BRU-AGSB-Z-603].

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den onderschreuen consenteert als broeder ende vooght in het testament van matheeus couureur liberlick ende volunteerelick in teecken der waerheit hebbe dit onderteeckent den xj [septem]ber 1682

Toorconde tmarck van Joos Couureur