Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-603*

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-09-1682

Type: Aanvullende bepalingen bij het testament van Matheeus Couureur [zie BRU-AGSB-Z-603]

Beschrijving: Aanvulling bij het testament van Matheeus Couureur [zie BRU-AGSB-Z-603]: de personen die zijn lijk begeleiden tijdens de uitvaart, worden vergast op bier, op het kerkhof moet een zwart houten kruis geplaatst worden om aan hem te herinneren, en in de kerk van Rozebeke moet een zielmis voor het altaar van OLV gedaan worden.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-603* staat onder BRU-AGSB-Z-603.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

[doorstreept:] Jtem den onderschreuen als broeder ende vooght consenteert in het testament van matheeus couureur liber ende volunteerelick in teecken der waerheit hebbe dit onderteeckent den xj [septem]ber 1682

Daernaer weesende den eersten september 1682 heeft matheeus Couureur syn testament ghoet ghehouden voor de bouenschreuen ghetuyghen ende noch voor de selue belast dat de persoonen dit syn lichaem in het vutuaert sullen vergheselschappen hebben vereert weesen met een halue tonne bier ten huise van ian de graeue ende up het kerckhof sal ghestelt weesen neffens sijn graf een swart houten cruis tot sijne memoire in teecken de waerheit hebben ick dit onderteeckent daeten alsbouen ende hy heeft oock belast dat tot Roosebeecke moet ghedaen weesen een messe voor sijne siele an onse L vrauwe autaere

Alipius verhaeghe Pastor van Sonnebeke

Toorconde gillis Saelen

Toorconde tmarck van Caerel goemaere