Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-623

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-04-1690

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "desen Jeghenwordighen Jaere 1690" (1690).

Type: Oproep door de pachter van het slaggeld te Zonnebeke aan iedereen die dit recht moet betalen, om zich kenbaar te maken

Beschrijving: Jan Morisse, pachter van het slaggeld te Zonnebeke, laat weten dat eenieder die dit recht moet betalen, dat aan hem moet laten weten, op straffe van een boete.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Men laet een Ieghelick weten van weghen Jan Morisse als pachter van het Slachgelt van dese prochie van sonnebeke van desen Jeghenwordighen Jaere 1690 dat alle de gonne subgeckt zyn aen dit recht sullen raport doen Jn handen vanden seluen Jan Morisse op peine van te verbeuren boete ende amenden volghens de placcaeten sijne conincklicken majesteits Actum den 3.en April 1690 elck segget den anderen Jan morijsse

test

kerckghebod van pieter hoet officier vande heerelickheyt van voocht