Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-624**

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-12-1690

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den 10 mei 1690" (10/05/1690).

Type: Kwitantie van Alipius aan Maryn Goemaere voor een geleende som geld

Beschrijving: Alipius verklaart dat Maryn Goemaere hem geld heeft terugbetaald, dat Alipius hem geleend had.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

nota dat ick hadde gheleent aen maryn goemaere den 10 mei 1690 twaelf ponden parisis ende ick alipius hebbe die weederom ontfan den 17 [decem]ber 1690

Jtem ontfaen vanden seluen marijn in diminutie van deesen prijs den 17 [decem]ber 1690 twaelf ponden parisis ontfaen depost de reeste tot voldoen dus m[emori]e

BRU-AGSB-Z-624

dit is den prijs van het stick lant dat nu in pachte heeft maryn goemaere te vooren rogier soenen lxxxiij lb 10 s parisis

soluit in diminutie den 17 [decem]ber 1690 xij £ parisis

soluit in diminutie den 19 maerte 1691 xviij £ parisis

sol[vit] in diminutie den 6 mei 1691 xxiiij £ parisis

tsamen liiij lb parisis reest xxix lb 10 s parisis

sol[vit] den 2 [decem]ber 1691 xij £ parisis sol[vit] den 20 april 1692 tot voldoen xvij lb 10 s parisis