Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-652

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-02-1696

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "van den Jaere xvjC eenentneghentich" (1691); "1696".

Type: Kwitantie van de ontvanger van de kerk van Beselare aan de abt van Zonnebeke voor een rente van 6 pond parisis

Beschrijving: Kwitantie van J. Nuitte, ontvanger van de kerk van Beselare, aan de abt en heer van Zonnebeke, voor een rente van 6 pond parisis.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfaen bij mij onderscheruen [sic?] ontfanghere van de Kercke van beselaere van den Jaere xvj.C eenentneghentich vuytter andt van den eerwerdijghen abdt heere van sonnebeque de somme van ses pont parisis ende dat ouer enen rengien die den heere Js geldende an de voorseijde kercke mij torConden desen xix.en febr[uari] 1696

J. Nuitte 1696