Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-635*****

Algemene gegevens

Type: Kwitantie voor de bijdrage aan de afkoopsom voor het ambt van sekwester-econoom

Beschrijving: Klad van een kwitantie, bestemd voor een abt die zijn bijdrage zou betalen voor de afkoop van het ambt van sekwester-econoom Wyncke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfaen byden onderschreuen vanden Eerweerde heere van [...?] in volle betalijnghe de Somme van [...?] op rekenijnghe vande Somme totte welcke dheeren ghecommitteerde hebben ghecottiseert de voornomde Abdij tot het betaelen van accoert ende afcoop van tofficie Econnome sequestre ghemaekt met myn heere wyncke Ten [...?][...?] 1693