Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-628*

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-07-1689

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "bamesse xvjC tachtentich" (01/10/1680); "baefmesse xvjC neghenentachtich" (01/10/1689).

Type: Twee verlengingen van de pachtovereenkomst in BRU-AGSB-Z-628

Beschrijving: Twee verlengingen van de pachtovereenkomst in BRU-AGSB-Z-628, telkens voor een periode van 9 jaar.

Opmerking: Onder BRU-AGSB-Z-628 werden twee verlengingen van de pachttermijn bijgeschreven; omdat slechts één verlenging gedateerd werd, nemen we ze hier samen op.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Desen pachtbrief is Jteratiuelyck verlanckt aen Gillis Caestecker voor eenen termijn van negen naervolgende Jaeren Jnegaende bamesse xvj.C tachtentich opde[?] voorgaende pachtsomme ende conditien als inden voorschreuen pacht Torconde[?] bij lasten van gillis Caesteckere

desen pacht brief is Jteratiuelick vorlanck aen Gillis Caesteckere voor andere naervolghende [...?] neghen Jaeren Jnnegaende

test

baefmisse xvj.C neghenentachtich opde voorgaende pachtsomme ende conditien als Jnden voorschreuen eersten pachtbrief Toorconde 15.en July 1689

by laste van Gillis Caesteckere

test

Pachtbrief van Gillis Caestecker Jn Paeschendaele Jnnegaende bamesse 1689 vor 9 Jaeren [?]