Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-643*

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-04-1709

Opmerkingen analytische datum: Deze opmerking (geschreven onder BRU-AGSB-Z-643) is niet gedateerd; als datering gebruiken we de meest recente datum. // Bijkomende datering: "opden 8 april 1709" (08/04/1709); "den 1a mey 1705" (01/05/1705); "van daete den 10 april 1709" (10/04/1709).

Type: Aflossing van de obligatie in BRU-AGSB-Z-643

Beschrijving: Aflossing van de obligatie in BRU-AGSB-Z-643.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-643* staat geschreven onder BRU-AGSB-Z-643.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Dese obligatie is overghestelt aende Kercke opden 8 april 1709 met de verloopen croijsen vanden valdagh verschenen den 1.a mey 1705 in restitutie vande sesthien ponden groot[...?] die ick onderschreven in ghetrocken hebbe vande opgleyte obligatie vande weduwe jan mahieu bedraeghende 16 lb grooten capital[...?] wat aengaet het surplus vandese bovenschreven obligatie ten laste van albert van heule bedraegende 14 lb grooten is mij gevalideert inde Rekeninghe van P[iete]r Ramant van daete den 10 april 1709 voor betaelinghe ter ontlaestinghe van het slot der selve rekeninghe het welkick aenghetrocken hebbe voor p[iete]r ramant Toorconden

patricius holvoet pastor van sonnebeke

BRU-AGSB-Z-643

beerten van heule deese rente met de verloopen verschijnende den j mei komende de kercke van Sonnebeke toe ons m[...?]