Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-639

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-04-1694

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Baefmisse 1693" (01/10/1693); "1692".

Type: Berekening van de pacht die Gillis Caesteckere schuldig is voor vier jaren pacht

Beschrijving: Rekening van de vier jaren pacht die Gillis Caesteckere moet betalen; schade door oorlog wordt in mindering gebracht van het totaalbedrag.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Opden 13.en April 1694 gherekent met gillis Caesteckere ouer vier Jaeren pachts verschenen baefmisse 1693 bedragende tsamen twyntich pond grooten vlams afslach de moderatien soo van verlies van oorloge telcken Jaere gheschiet namentlick 1692 alswanneer totalen[?] syn ghefouragiert gheweest als ouer de contributien hebbe den seleuen ghe[...?]ttert ouer de voornomde vier Jaeren alleenelick te betaelen de somme van neghen ponden thien schellijnghen grooten vlaems onbegrepen alle de reparatien ghedaen aen De hoofstede bynnen de vier voorschreuen Jaeren midts doende rekenijnghe van syn obligatie van tverleggen van glay Jaerelicks To[rconde?]

ontfaen op rekenijnghe vanden voorschreuen somme van 9: 10: 0 vlaems ter daege van dese rekenijnghe twee ponden tien schellijnghen vlams

by laste van Gillis Caesteckere

test

Rekenijnge van gillis Caestecker