Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-637

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-04-1693

Type: Kwitantie door de abt van Zonnebeke aan Charel Laureins Errebaut voor het marktgeld bij de koop van grond te Waasten

Beschrijving: Kwitantie door de abt en heer van Zonnebeke aan Charel Laureins Errebaut bij diens betaling van het marktgeld van grond die door hem gekocht werd van heer Frans[ois] Hauere, gelegen onder de heerlijkheid van de Mispelare te Waasten.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

150 copie 106

ontfaen byden onderschreuen Abt ende heere van Sonnebeke etcetera van charel laureins errebaut de voldoenijnghe van het martghelt van thie hondert landts bij hem ghecocht Jeghens S[ieu]r Fran[coi]s hauere ghelicghen onder de heerelichede vande mispelaere In waesten sonder preJuditie vande verachterde heerelicke renten die [...?]oor alsnoch ghelaeten syn onuerlet Actum desen 25.e April 1693 Toorconde

test

Attestatie van S[ieu]r P[iete]r Mahieu

1693