Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-545

Algemene gegevens

Type: Beschrijving en situering van de Wieltiende te Roeselare

Beschrijving: Overzicht van de Wieltiende te Roeselare, meer bepaald situering van de verschillende gronden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den houck vande wielthiende ghenaemt de bruut consisterende in elf differente houcken als volcht

34 Den eersten ghenaemt den grooten couter houck palende oost de browaenstraete zuut den mander west jeghens de Stede van Rousselaere ende noort jeghens de vroomthiende Desen houck is verpacht voor een Jaer aen Jonckheere voor de somme van xxxix [...?] thien schellijnghen lyfcoop ende thien schellijnghen ter tafel

10 Den tweeden houck ghenaemt Guilliames van herkens houck palende oost de beecke ande wijnbrugghe zuut de straete leedende naer Ghillis roelins west de browaenstraete ende noort den thieltwech

10 Den derden houcke palende west de browaenstraete oost dIseghem straete zuut den thieltwech ende noort den ghentwech

3 Den vierden ghenaemt tcrackeelhoucxken commende Jeghens de Prochie van Cachtem

12 Den vyfden houck ghenaemt den bras west de browaen straete zuut den Jseghemsche wech streckende oost waert tot ende neffens de hofstede bewoont bij Anth[euni]s berlynde

test

10 Sestes houck ghenaemt den pilterhouck ofte Laureijns snoucx houck palende zuut Jeghens den mandere west de browaenstraete

10 Seuenstes ghenaemt baelcuupe west de browaen straete oost den mandere ende zuut Jeghens de Prochie van Rumbeecke

30 Achste houck ghenaemt den watercot houck oost de browaenstraete zuut Jeghens de Prochie van Rumbeecke west Jeghens de Stede van Rousselaere ende noort den mandere

12 Neghenstes vijfweech houck zuut Jeghens Rumbeecke west galleye houck ende noort den Rumbeeckstraete

9 Thienstes galleye houck oost den voorgaenden houck zuut Jeghens Rumbeecke west de meenenstraete ende noort Jeghens de Stede

6 Elfstes scherpereels houck palende oost

test

dIseghemstraete zuut tstraetken leedende naer Ghillis roelins west de beecke ende noort den thieltwech

5. De vroomthiende

de bouenschreuen thiende hoecken behalfuens den coutter hoeck syn al tsaemen verpacht aen Jan scherpereel Anth[euni]s Termote Jan Scherpereel ende Jan poneel[?] voor de somm[e] van hondert ponden grooten vlams voor den ontbloet 1670

test

de Wijelthiende van Rousselare te weten de bruut bedeelt in twalf hoecken