Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-547***

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-05-1674

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1674".

Type: Verkoop door Frans[ois] Cobbaert van het pensioen ten laste van de abdij van Zonnebeke aan diezelfde abdij

Beschrijving: Frans[ois] Cobbaert doet afstand van het pensioen ten laste van de abdij van Zonnebeke [zie BRU-AGSB-Z-547, 547* en 547**] ten voordele van diezelfde abdij, voor de som die hij ervoor betaald had.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den onderschreuen verclaert te cederen ende vertransporteren alle syn recht cause ende actie dat hij is hebbende ande transport hieruooren staende an ende ten profycte vanden Eerweerdighen heere ende Abt van Sonnebeke present accepterende voor ghelycke somme als hy heeft betaelt kennende[?] bydies hem van alle te wesen voldaen ouerleueren ten dien effecte alle de bewysen hierbouen vermeldt met belofte ende op t'verbant als naer rechte mij toorconde den xij.en meij 1674 t'Iper

fran[ciscu]s Cobbaert 1674