Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-547**

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1674".

Type: Kwitantie door Martinne vander Walle aan Frans[ois] Cobbaert voor de koopsom van het jaarlijkse pensioen ten laste van de abdij van Zonnebeke [zie BRU-AGSB-Z-547 en -547**]

Beschrijving: Kwitantie door Martinne vander Walle aan Frans[ois] Cobbaert voor de som van 100 pond groten Vlaamse munt, als betaling voor een jaarlijks pensioen van 100 gulden ten laste van de temporele goederen van de abdij van Zonnebeke [zie BRU-AGSB-Z-547 en -547**].

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Ontfaen bij mij onderschreuen In voldoenijnghe vanden transporteert op d'ander sijde vermelt van s[ieu]r fran[ciscu]s cobbaert filius d'heer ende meestere Jan de somme van een hondert ponden grooten vlaems beloouende hem Ieghens elcken te garrandeeren ende Indemneren nopende den voorseyden transpoort ende alles te houden staene ende dat het ghecedeerde Jaerelicxsche pensioen is deughdelick ten laste vanden vermelden heere Abt van sonnebeke mitsghaders de temporeaele goederen der selue Abdie Toorconde daete ende presentie als bij den voorseyden transpoort d. Martinne vander Walle

C. Eijnsaem 1674

J.B. De heesschere 1674

Mij present J.F. De vleesschauwer not[arius] publ[icus]