Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-586

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-03-1680

Type: Volmacht van de pointers van Zonnebeke aan procureur Letten in de zaak tegen Michiel Soenen voor de vierschaar van de Zaal en kasselrij van Ieper

Beschrijving: Volmacht van de pointers van Zonnebeke aan procureur Letten om in hun naam te verschijnen voor de baljuw en schepenen van de Zaal en kasselrij van Ieper, in de zaak tegen Michiel Soenen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij onderschreven Poijnters der prochie van Zonnebeke Constitueren ende authoriseren soo sij doen by desen den heere procureur Letten om vyt onsen name te compareren voor d'heeren Bailliu Schepenen der Sale ende Casselerije van Ipre ieghens Michiel Soenen generalelick specialelick te doen dat wij selfs in persoone soude conen ofte moghen doen, belovende te houden voor goet, vast ende voor weerde al t'gone bij den geconstitueerde ende voorseijde Saecke gedaen sal woorden op verbandt als naer rechte vic[?] 17 maert 1680 was onderteekent door pieter van overberghe, Jan terlant Pieter van heule, Jan grimopont.