Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-571**

Algemene gegevens

Type: Kwitantie door Soenen aan de abdij van Zonnebeke voor de lossing van een obligatie

Beschrijving: Kwitantie door M? Soenen, in naam van de vrouwe van Beselare, aan de abt van Zonnebeke, voor de lossing van de obligatie vermeld in BRU-AGSB-Z-571.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Ontfaen byden onderschreuen [...?] mons[?] so eis ghemachticht ende gheautoriseert door mevrauwe van beselare van Eerweerde heer Abt van Zonnebeke in voldoenijnghe van dese voorschreuen obligatie de somme van seuenvijftich ponden vier schellijnghen grooten vlams met beloofte van te doen agreeren door de voornomde mevrauwe[?] van beselare de lossijnghe ten cassatie aende heer van pottelberge volcomen den 81[?] [decem]bre 1678

[?] soenen