Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-571

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-07-1678

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Den 26en Junij xvjC seuenentseuentich" (26/06/1677).

Type: Schuldbekentenis door de abt van Zonnebeke aan de douairière van Beselare

Beschrijving: Jacobus, abt van Zonnebeke, verklaart dat hij de douairière van Beselare intrest schuldig is, ten belope van 31 pond 5 schelling groten per jaar.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreuen kendt midts desen schuldich te wesen aen mevrauwe de douagiere van beselare drije Jaeren vijf maenden ende vijf daeghen croijs verschenen den 26.en Junij xvj.C seuenentseuentich ten aduenante van eenendertich ponden vijf schellijnghen grooten bij Jare met presentatie van aende selue tallen tijden te volcommen Torconde 18 Julj 1678

Jacobus Abt van Zonnebeke