Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-558*

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-09-1670

Type: Bevestiging door de vierschaar van Zonnebeke van de rente-overeenkomst in BRU-AGSB-Z-558

Beschrijving: Bevestiging door de baljuw en schepenen van de heerlijkheid van Zonnebeke van de rente-overeenkomst in BRU-AGSB-Z-558, tussen Pauwels Vermesch en de weduwe en erfgenamen van Symoen van Neste.

Opmerking: Kopie. // BRU-AGSB-Z-558 en BRU-AGSB-Z-558* werden op hetzelfde blad papier geschreven.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Comparerende Jn vierschere der prochie en heerlickhede van zonnebeke in persone pauwels vermesch den welcken dese voorseyde schuldt ende rente verkendt zoo hy doet by desen schuldigh te wesen ende alle ander condien te volcomen daer by gheuarrest consenteren ouersulx condemnant Jn eelck point sonderlicke Jn vorma ende wy S[ieu]r mijchiel Soenen baillu mailliaert baelen p[iete]r caenen p[iete]r van ouerberghe Andries van mechele bertram van heule ende Joos van maroque schepen ghehoort te hebben scomparants vollentaire kennesse ende consent hebben hem daer Jnne ghecompnert zoo wij doen by desen alle twelcke pr cruissaert ouer de voorseyde weduwe ende hoirs van symoen van neste heeft gheacceptert Actum desen xxv.en [septem]bre 1670 ons torconden als schepenen ende was onderteeckent pr van ouerberghe mailliaert baelen by laste p[iete]r caenen Andries van mechele ende by Laste bertram van heule

par mersseman

test

ten iaere den 5 iunij 1673 eerste iaer gheuallen vande rente van vier ponden groote tsiaers