Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-559**

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-02-1674

Type: Kwitantie door de ontvanger van Wervik aan de burgemeester van Wervik

Beschrijving: Kwitantie door de ontvanger van Wervik voor de som van 60 pond parisis, ontvangen uit handen van Jan de Cuypere, burgemeester van Wervik.

Opmerking: Het oorspronkelijke document dateert van 1673 (BRU-AGSB-Z-559), de kopie van 1674 (BRU-AGSB-Z-559*), en de bijgeschreven kwitantie eveneens van 1674 (BRU-AGSB-Z-559**).

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Ontfaen bij mij onderschreuen Inde qualyteyte als ontfanghere der Stede van Weruick wtter handt van de heer Jan de Cuypere Burghmeestere vande voorseyde stede tzestich ponden parisis ouer t'Inhouden dezen Contrackte ende dat In acquicte vande aermen van Sonnebeke Torconde xiij. februari 1674

C.[?] De S[...?]

BRU-AGSB-Z-559

Dit raeckt het busch vanden Disch van Sonnebeke gheleeghen onder Werueke

opghedreeghen an onsen disch In tiaere 1627 den 24 maerte by de kynders ende hoirs van marijn de smet waeromme den disch belast is iaerlicks op het iaerghetyde een messe te doen synghen