Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-389**

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-06-1643

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1643".

Type: Opmeting door Mahieu de Fraeije van enkele partijen bos te Zonnebeke, ter gelegenheid van de verkoop van de taillie

Beschrijving: Mahieu de Fraeije, gezworen landmeter van de Zaal en kasselrij van Ieper, mat op verzoek van de abt van Zonnebeke en van Bertolomeus de Boutte cum suis, kopers van de taillie, enkele partijen bos op, gelegen in de zuidwesthoek van de parochie Zonnebeke, onder de heerlijkheid van de abdij.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Lantsmaete Steenaereleen fol[io] 4

Vpden xxiij.en junij 1643 es bij mij onderschreu[en] ghesworen landtmeter der zale ende Casselrie van ijpre, ghemeten ten verzoucke van mijn eerw[eer]dich heere den Abt heere van zonnebeke etcetera ende Bertolomeus de boutte con suis coopers vande gheblootte taillie de naervolghende partien busch gheleghen Inden zuidtwesthouck vande prochie van zonnebeke voorseyt onder d'heerlichede van mijn voornomde heere den abt, consisterende zoo hier naer volcht

Aluooren een partie busch ghenaempt Steenaers leen streckende zuidt ende noort ligghende oost an het straetkin loopende van het lootegat naer het luiseboomveldt groot met de houvers rondtsomme ende al de straeten ofte weghen hier Inne ligghende - zes ghemeten j lijne ix Roeden

Oost daer an een langhe partie busch happende ande oostzijde streckende alsuooren abouterende een deel van oosten jeghens tvervallen straetkin dat loopt van zonnebeke naer nunnebussche groot - Vijf ghemeten ij lijnen Liij Roeden

Nombre tsamen van beede partien twalf ghemeten lxij Roeden

Aldus ghedaen ten daghe ende Jare alsuooren ter presentie ende volghende tbeleet van Bertolomeus de boutte toorconde

Mahieu de Fraeije 1643