Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-389*

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-05-1644

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den 16 mei 1644" (16/05/1644).

Type: Kwitantie door Nicelayse de Smytere aan de abdij van Zonnebeke voor een deel van de aankoopsom van een aantal schapen

Beschrijving: Kwitantie van Nicelayse de Smytere aan de abdij van Zonnebeke voor het nog onbetaalde deel van de aankoopsom van een aantal schapen.

Opmerking: De tekst is volledig doorstreept. // Kopie. // Het document bevat de rekening en/of kwitantie betreffende drie verschillende stappen in de verkoop van de schapen; aangezien de verkoop en eerste betaling op dezelfde dag plaatsvonden, namen we ze op in dezelfde record (BRU-AGSB-Z-389); de latere betalingen worden hier opgenomen.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

[tekst volledig doorstreept]

de 10 lb 10 s parisis naer aduenante van 10 s van elck schaep syn an de schaepen betaelt den 16 mey 1644 dach vande leuerynghe De reste[?] tot volle betaelynghe vande gheheelen coop ende al de bespielen[?] de somme van - 23 lb 10 s grooten welcke bouen schreuen somme van 23 lb 10 s groten ic onderschreuen kenne ontfaen thebben den 22 mey 1644 d[...?] ende te vollen betaelt Toorconden [...?]d bij laste Nicelayse de smytere