Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-389

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-12-1643

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "heden 27 decembre 1643" (27/12/1643); "lichtmisse 1644" (02/02/1644).

Type: Verkoop van schapen door Clayse de Smytere aan de abdij van Zonnebeke + gedeeltelijke kwitantie

Beschrijving: Clayse de Smytere verklaart dat hij 21 schapen verkocht heeft aan de abt van Zonnebeke [+ voorwaarde van levering en betaling]. 22 ponden groten Vlaams werden betaald op de dag van de verkoop.

Opmerking: De tekst is volledig doorstreept. // Kopie. // Het document bevat de rekening en/of kwitantie betreffende drie verschillende stappen in de verkoop van de schapen; aangezien de verkoop en eerste betaling op dezelfde dag plaatsvonden, nemen we ze hier op in dezelfde record; de latere betalingen werden opgenomen in BRU-AGSB-Z-389*.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

[tekst volledig doorstreept]

Coop van Schaepen jeghen Clayse [...?]

heden 27 decembre 1643 so hebbe ic Clayse de [sm]ytere vercocht an mijn heere den Abt heere van Sonnebeke den nombre van 19 schaepen ofte [...?]ende twee ghesien beijten maekende tsaemen den nombre van 21 ende dyt voor te gode 12 s parisis fyf stuyurs[?] van elck schaep an den schaepe [...?] de [...?] ende voor principaele somme deen dat dander 26 lb parisis v[...?] stycke te betaelen deen helft ontfaen [...?] lichtmisse 1644 ende de ander [...?] helft in de leuerynghe dit nochtans op conditie dat wart datter eeneghe malangue ofte ongheluc op quaeme dat se niet leuerbare en waren soo sal ic het selue gelt rebourseren ofte diffalqueren naer aduenante vande nombre die sullen gheleuert worden Jn teecken der waerheyt hebbe dyt onderteeckent desen 27 decembris 1643 Toorconden etcetera by laste Niclaeyse de smytere