Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-381

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-07-1641

Type: Verpachting van een tiende door de abdij van Ten Duinen [niet i.v.m. Zonnebeke]

Beschrijving: Document betreffende de verpachting van een tiende van de abdij van Ten Duinen [heeft wellicht niets te maken met de abdij van Zonnebeke].

Opmerking: Ons inziens bevindt dit document zich hoogstwaarschijnlijk verkeerdelijk in het fonds Zonnebeke; waarschijnlijk hoort het bij het fonds Ten Duinen. Om deze reden werden de eigennamen, instellingen en functies niet apart in de databank opgenomen.

Tekst