Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-418*

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-12-1649

Type: Instemming van de abt van Zonnebeke met het verzoek in BRU-AGSB-Z-418

Beschrijving: De abt van Zonnebeke stemt in met het verzoek in BRU-AGSB-Z-418: er mag een school gebouwd worden op het kerkhof, mits toestemming van de vicarissen van het bisdom Ieper.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wy onderschreuen Abt ende heere van Sonnebeke redelick vijndende[?] het versoeck alhier ghedaen ende bevijndende dat het selue niet en interesseert an het kerckhoof dat andersins noch groot ghenouch is, consenteert ande supplicanten aldaer t'heurlieder coste te moghen timmeren[?] een huus dienende tot een schole voor de Joncheijt mits by hemlieden ooc bevrydende d'erfue jeghens t'voorseyde kerckhof behoudens byde supplicanten [...?] consent vande Eerw[eerde] heeren van het Vicariaet s'Bisdoms van Ipre Actum 19 decembre 1649