Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-417

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-10-1749

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd. Voor de datering in de databank gebruiken we de meest recente datum. // Bijkomende dateringen: "19. Xbre 1746" (19/10/1746); "vande 2. oughst" (02/08/1746); "vanden 23. xbre 1746" (23/10/1746); "vanden 25. dito" (25/10/1746); "vanden 12. maerte 1747" (12/03/1747); "vanden 29. dito" (29/03/1747); "den eerste april" (01/04/1747); "vanden 8. april 1747" (08/04/1747); "op den 15. ende 22. dito" (15/04/1747 en 22/04/1747); "den 25. dito" (25/04/1747); "vanden 2. oughst 1746" (02/08/1746); "op den 2. 8bre 1749" (02/10/1749).

Type: Rekening voor juridische handelingen betreffende 2 molens van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Rekening [van een jurist?] betreffende de juridische handelingen die hij uitgevoerd heeft met betrekking tot 2 molens, die aan de abdij van Zonnebeke toebehoren.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

D Abdie van Zonnebeke

Aengaende de memorien vande twee meulens toebeh- oorende d Abdie van zonnebeke

19. [decem]bre 1746 gheschreven aende aduocaet André tot Paris met propren authentiquen vanden Armortissementen quijtantien etcetera der voorseyde twee meulens ende retenuen van alles met verscheyde voorgaende conferenten met Mijn heer den Ontvangher ende examen vande selue tijtels ende arrest vande 2. oughst te vooren t'saemen 4. heuren [in de marge:] 6. stuijvers frans ghelt

missive vande voornomde advocaet andré vanden 23. [decem]bre 1746, verschoten het port - iii.e

[in de marge:] 6. stuijvers

Verschot port andere dierghelycke missive vanden 25.dito - iii.e

Lecture van dese twee missiven ende daer naer gheConfereert met Mynheer den ontfanger der selve Abdie Jn verscheyde stonden tsaemen 2. heuren

[in de marge:] 6. stuijvers

port missive vanden 12. maerte 1747. - iii.e

[in de marge:] 7. stuijvers

port missive vanden 29. dito - iii.e

[som in de marge:] 25. stuijvers

den eersten april gheConfereert met mynheer den ontfangher met Examen ende Lecture vande dese twee brieven

6. heuren

test

6. heuren

[in de marge:] 25 stuyfers ende eenighe tytels tsaemen 2. heuren

[in de marge:] 6. stuijvers

port missive vanden 8. april 1747 - iii.e

op den 15. ende 22. dito gheConfereert met mijnheer den ontfangher over de twee voorgaende brieven ghestelt reflexien met minute en eenen ampelen brief afghesonden den 25. dito met copie van het arrest vanden 2. oughst 1746. tsaemen 5. heuren

op den 2. [octo]bre 1749 gestelt requeste met minute aengaende een abdije Broot, examen vande verscheyde bescheeden conferentien ende [...?] tsaemen 3 heuren