Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-415******

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-03-1649

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1649".

Type: Berichtgeving aan de abdij van Zonnebeke dat Joannes Pinckel het pastoraat van Roeselare vraagt op basis van BRU-AGSB-Z-415*****

Beschrijving: Twee Ieperse notarissen brengen de abt en abdij van Zonnebeke ervan op de hoogte dat Joannes Pinckel, priester en baccalaureus in de theologie, op basis van het document op de ommezijde [= BRU-AGSB-Z-415*****] vraagt dat hij het pastoraat van Roeselare - dat nu vacant is en door de abdij te begeven is - aan hem zou verleend worden.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-415****** werd geschreven op de achterzijde van BRU-AGSB-Z-415*****.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z415

Memoria pro Reuerendo Admodum Domino Abbate et Conventu Monasterij de zonnebeka.

Quod Nos jnfrascripti, publici sacris Apostolica et Regali auctoritatibus Notarij Ipris communicantes[?], ad hoc requisiti ijsdem Reuerendo Ad Domino et Conuentui Notificemus, ac jnsinuemus, dominum ac magistrum Joannem Pinckel presbyterum et S[anctae] Th[eologiae] Baccaleureum formatum jn vim Literarum retroscriptarum requirere vt nominatio inibi sibi facta debitos suos sortiatur finem et effectum super Curam Pastoralem de de Rousselaere ad praesens vacantem et ad dispositionem dictorum domini Abbatis et Conuentus spectantem ac [... ?] provt jn ijsdem. Actum Ipris die 9.a martij 1649 Testibus

S[ieu]r thoonis not[arius] pub[licus] 1649

J. Santie Not[arius] pub[licus] 1649