Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-415***

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-04-1649

Type: Brief van de artes-faculteit van de universiteit van Leuven [aan de abt van Zonnebeke?] betreffende het pastoraat te Roeselare

Beschrijving: Brief van hoogwaardigheidsbekleders van de Artes-faculteit van de universiteit van Leuven [aan de abt van Zonnebeke?] betreffende de aanstelling van een nieuwe pastoor voor de kerk van Roeselare. Men meldt dat Joannes Pinckel, priester van het bisdom Brugge en baccalaureus in de theologie, die functie aanvaard heeft die hij verkreeg op voordracht van de universiteit. Nu blijkt echter dat door die voordracht inbreuk gemaakt werd op de abbatiale prerogatieven van de abt, en dat Garseken, pastoor van Sint-Kruis bij Brugge en voorgedragen door de abt, zich tegen deze aanstelling verzet. Er wordt voorgesteld dat de kandidaat bij een volgende vacante functie deze functie op voordracht van de abdij zou verkrijgen.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z415

Admodum Reuerende et Amplissime Domine.

Magister Joannes Pinckel Presbyter et Sacre Theologie Baccalaureus formatus acceptauit jn vim Nomina- tionis a Nobis ipsi collate Pastoratum Rollariensem alias adhuc jn vim alterius Nominationis nostre per quem dominum [?] Smets acceptatum ac pafice possessum et prout jntelligimus D[ominus] Garseken Pastor sancte Crucis prope Brugas se nostro Nominato opponere intendit vigore cuiusdam permutationis inite cum dicto quo domino Smets per Reuerendissimum Episcopum Brugensem admisse absque vllo vestro consensu sicque milliter et cum euidenti preiudicio Abba- tialis vostre dignitatis Vnde licet confidamus Amplitudinem suam acturam omni ratione vt talis Permutatio nullum sortiatur effectum atque ita euitetur paratum preiudicium juris sue Abbatie libenter tamen eam rem dicte A[ltissim...?] S[u...?] exponimus et rogamus vt fauere velit dicto nostro nominato, qui, si predictum Pastoratum non consequeretur modo, alia occa- sione occurrens Beneficium vacans virtute sue Nominationis acceptaret cum nouo A[ltissime?] V[estr?]e grauamine fauorem istum expectabimus et jnterea eidem A[ltissime?] V[estr?]e a Deo Optimus Maximus omnem felicitatem precabimur. Louanij hac 1.a Aprilis 1649

Admodum Reuerende et Amplissime D[ominationis?] S[uae?] addictissimi decanus et facultas Artium Studij Louaniensis

de mandato prefatorum dominorum meorum Decani, et facultatis Artium Martinus Berchmanss eiusdem facultatis Artium Bedellus et Not[arius]