Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-415**

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-03-1649

Type: Brief van Vandenzype betreffende de acceptatie van het pastoraat te Roeselare door Pinckel, voorgedragen door de universiteit van Leuven

Beschrijving: G. Vandenzype bericht dat wat hij voorspeld had, gebeurde: eergisteren accepteerde N. Pinckel, priester uit Brugge en theologiestudent te Leuven, het pastoraat van Roeselare, na een nominatie door de universiteit. Het zou voor de bestemmeling gunstig zijn als de abt van Zonnebeke op schrift zou verklaren dat hij instemde met de permutatie van Garseken. De schrijver zou dan tot het uiterste gaan om ervoor te zorgen dat de genoemde aanstelling teniet gedaan zou worden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Admodum Reuerende domine

Vt predixeram sic euenit: nudiustertius Louanio transmissa est acceptatio Pasto- ratus Oppidi Rollariensis via nominationis ex parte Vniuersitatis facta per quendam N. Pinckel presbyterum brugensis Juuenem adhuc et Louanij S[anctae] T[heologiae] studiosum: et cum existime[... ?] vticque fore melius te R[everendus] D[ominus] Prelatus sonnebecanus consentiat et admittat permutationem D[omin...?] Garseken mittitur ad R[everentiae] V[estrae] nuntius hic expressus, ad effectum vt illi dignetur tradere Litteras ad R[everendum] D[ominum] Prelatum vt in eandem permutationem consentiendo litteras presentationis desuper dignetur curare expediri et magno beneficio afferent Reuerendissimum D[ominum] qui rem hanc vnice[?] cordi habet et omni modi possibili conabitur hanc nominationem destruere et cum non vertatur interesse vestrum aut R[everendi] D[omini] prelati spero in promissis non fore vllam difficultatem Jnterea maneo qui semper

V[estrae] R[everentiae] humilis seruus G. Vandenzype

Brugis viij.a martij 1649