Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-414**

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-07-1647

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den xv.en meye 1647" (15/05/1647).

Type: Gerechtelijk bevel ten laste van Dauid le Cocq, om te zorgen dat hij voldoet aan de voorwaarden van de uitspraak in zijn nadeel in zijn geschil met de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Bevel van de schepenen van Ieper om Dauid le Cocq te arresteren en zijn bezittingen te confisqueren om te voldoen aan de voorwaarden van zijn veroordeling ten gevolge van zijn geschil met de abdij van Zonnebeke.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-414** werd aan BRU-AGSBf-Z-414* vastgehecht. // Het stuk is gedrukt, maar bepaalde gegevens werden met de hand ingevuld waar ruimte opengelaten werd.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ten versoecke vanden Prelaet van Zunnebeke is ghepandt Dauid le Cocq ghetrauwt met de weduwe Fr[anchois] vanden kerchoue om 'tvolcomen vande condemnatie t'sijnen laste ghewesen den xv.en meye 1647 ende om de costen ter manin- ghe vanden Schout, ende by vonnisse van Schepenen der Stede van Ipre. Dien volghende sijn lichaen ende goet ghewesen t'arresteren waermen t'vint binnen dese Stede ende Schependomme. Actum op 't Poortersche recht, desen xij.en Julij 1643

M. vanden Stichele