Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-287

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Lijst van de personen die de abdij van Zonnebeke kapoenrente betalen voor het gebruik van het Monniksland te Hooglede

Beschrijving: Lijst van personen die de abdij van Zonnebeke kapoenrente betalen voor grond in de parochie Hooglede, het Monniksland.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z-287

Dit zijn de persoonen die Capoen Rente ghelden den clooster van zunnebeke .xv. capoenen iij lib. parisis ende iiij s vp xv. ghemeten lands ligghende Jnde prochie van hoghelede ontrent de meybome gheheeten der mueneken landt

eerst Willem spise ter cause van Katheline heldecops zynen wiue nv es daer Jn heift .vj. ghemeten .1/2. ende x. Roen

Jtem pauwels van hoyberghe ende pieter van west .ij. ghemeten ende lxxv Roen

Jtem clays de conync .ij. linen xc Roen

Jtem Sanders de vriendt ter cause van zinen Wiue .ij. linen .1/2.

Jtem Clays van middelem .ij. linen

Jtem Daneel houaert .j. ghemet xxxiij Roen

Jtem gillis heimare .1/2. ghemet xvij Roen

Jtem de kinderen clays Houarts .ij. linen

Jtem clays de gaent .ij. linen

Jtem Jan de plets .ij. linen xxv Roen